Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

7 Θέσεις Για Τον Ελληνισμό


Επτά Βασικές Θέσεις του Οίκου των Εθνικών Ελλήνων του Θύρσου

(αποτελούν αποκλειστικά τις δικές μας θέσεις, οι οποίες σε επιμέρους ζητήματα μπορεί να διαφέρουν με άλλες οργανωμένες κινήσεις Ελλήνων)

Ο Ελληνισμός

Ο Ελληνισμός – Hellenism, αποτελεί ένα σύγχρονο όρο ο οποίος είναι δηλωτικός της Εθνικής προχριστιανικής θέασης του Κόσμου. Με τον όρο Ελληνισμός, δεν εννοούμε την οντότητα των πολιτών που αποτελούν υπηκόους του σύγχρονου Ελλαδικού κράτους, ή απλώς ανθρώπων που κατάγονται από το Έθνος των Ελλήνων. Ο Ελληνισμός ως έννοια περικλείει όλους αυτούς που ελεύθερα επιλέγουν να ακολουθούν τον Φυσικώς αναπτυχθέντα Ελληνικό Εθνικό, μη μονοθεϊστικό, Τρόπο Σκέψης. Ο Ελληνισμός ως έννοια, περικλείει εντός του το σύνολο των νομιζόμενων της Ελληνικής Εθνικής και αποσαφηνισμένα προχριστιανικής περιόδου, της οποίας την Ιστορική Αρχή μπορούμε να τοποθετήσουμε στην Αρκαδία και τη Μινωική Κρήτη, καθώς επίσης και τα νομιζόμενα όσων συνέχισαν και αργότερα να υπερασπίζονται αυτή τη Κοσμοθέαση έως και τις ημέρες μας.
Watch live streaming video from apollonios at livestream.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...