Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Από που προέρχεται η φράση „υπό την αιγίδα“;


Μήπως από την ασπίδα της Αθηνάς;


Η λεγόμενη «ασπίδα Strangford» από την Αθήνα. Η σωζόμενη κατά τα 2/3 ασπίδα του αγάλματος της Αθηνάς, ρωμαϊκό αντίγραφο του χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς του Φειδία στον Παρθενώνα (3ος αι. μ.Χ.) . Στο κέντρο υπάρχει κεφαλή Γοργούς. Περιμετρικά σώζονται δεκατέσσερις μορφές από την παράσταση Αμαζονομαχίας. Η ασπίδα αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο του αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου αφού διασώζεται το θέμα της παράστασης του πρωτοτύπου.
Watch live streaming video from apollonios at livestream.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...